lunes, junio 25, 2007

L'Ajuntament adjudicarà el mes que ve les obres de sanejament del carrer Sant Francesc


L’Ajuntament renovarà els serveis bàsics del carrer Sant Francesc i hi instal·larà la separació entren aigües residuals i pluvials, segons anuncia un portaveu municipal. L’obra, que té un pressupost de 230.559 euros, s’adjudicarà dins del mes de juliol.

L’Ajuntament d’Inca executarà aquest mateix estiu la renovació de les infrastructures bàsiques del carrer de Sant Francesc. El finançament del projecte prové a parts iguals de l’Ajuntament d’Inca i del Consell de Mallorca a través del Pla d’Obres i Serveis.

El carrer Sant Francesc és un dels que presenta un pitjor estat de conservació en les seves canalitzacions d’aigua potable i residuals. A més, aquest carrer no disposa de xarxa de recollida de pluvials per la qual cosa l’aigua de pluja ha de circular pel carrer fins al carrer Miquel Mir, amb les conseqüents molèsties pels veïns.

Les obres a executar consisteixen en la instal·lació de tres serveis d’infrastructura urbana. En primer lloc es renovarà totalment la xarxa d’aigua potable al llarg del carrer Sant Francesc canviant les velles canonades i també es escomeses dels domicilis incloent el carrer Vent. També es renovaran les conduccions de sanejament i les escomeses als mateixos carrers i s’hi instal·larà la xarxa de recollida d’aigües pluvials que es connectaran a la Gran vía de Colom. A la vegada es renovarà totalment el paviment dels carrers afectats per les obres.