domingo, julio 01, 2007

Editorial: El sou dels càrrecs públics s'ha de regular i revisar per llei

els regidors han de ser recompenssats perquè fan una feina per a tots. És lògic que la comunitat pagui als que fan una feina per ella i que ha més ella ha triat democràticament.
Tot i això, la qüestió està en determinar quin és el salari just per aquests representats del poble. On es posa el límit? S'hauria de fer un determinat reglament econòmic o una mena de catàleg de llocs de feina per establir el salari just i que s'articulassin les revisions salarials anualment conforme a qualque escala determinada.
El que no sembla just, i a més és indignant, és que sian els propis treballadors que hem triat els que es fixin el sou de manera arbitraria i a la seva conveniència. I és així perquè mentre ho facin amb masura ningú dirà res, però en veure l'espectacle d'enguany a l'Ajuntament d'Inca, on esquerres y dretes, antagonistes sempre, sembla que amb l'únic que es posen d'acord és en augmentarse el sou, i d'aquina manera, el poble xerra i no precisament be.
Hi ha dos regidors del PP que cobraran 2.621 euros cada mes perquè tenen dedicació exclusiva. Hi ha cinc regidors: tres del PP i dos del PSOE, que cobrarán 1.837 euros cada mes perque tenen dedicació parcial. A més d'això la resta de regidors cobrarán 650 euros com a mínim cada mes per assistir al ple ordinari -si s'en fa qualcún d'extraordinari seran 650 euros més-. Els portaveus de cada grup, en comptes de 650 en cobren 1.000. A més hi ha vuit regidors de la mayoria que formen part de la comisió de Govern i això vol dir que cobrarán 450 euros per cada sesió. Per cert, n'hi ha una cada setmana.
Sumant aquests sous bruts, i tirant per baix, els regidors de l'Ajuntament d'Inca costen al poble, ens costen a tots els inqueres, 38.027 euros cada mes en salaris. Això, pels que encara vagin en pessetes, són més de 6 millons. Després encara contraten assesors per atendre als regidors o per fer de regidors devant la incapacitat manifesta d'algun d'ells. (Deu n'hi do la passada legislatura amb el tema de Formació i Ocupació!. Val més no parlar-ne!)
El que fa pujar els colors després de veure les quantitats és anar a la plana web del Ministerio de Trabajo i llegir quin és el salari mínim interprofesional fitxat per a tots els espanyols. Només la paga dels regidors amb dedicació parcial supera amb més de tres vegades el salari mínim interprofessional que es de 570'6 euros. Els regidors amb aquesta paga només estàn obligats a fer tres cinquenes parts de la jornada laboral; es a dir, que no arriba a cinc hores diàries. Que no es "guapo" això?

2 Comments:

At 12:22 p. m., Blogger PEFORT said...

Qué cobra el Batle? Per qué per aquesta regla de tres deu passar el tres mil euros fora despentinar-se.
I no és que hi dediqui quarant hores semanals a fer la seva tasca...

 
At 12:23 p. m., Blogger PEFORT said...

Qué cobra el Batle? Per qué per aquesta regla de tres deu passar el tres mil euros fora despentinar-se.
I no és que hi dediqui quarant hores semanals a fer la seva tasca...

 

Publicar un comentario

<< Home