martes, diciembre 05, 2006

Editorial: Ja n'hi ha de malssofrits!

Amics lectors:
Com ahureu vist Diari d'Inca ha estat aturat per espai de més de tres setmanes. No ha estat la nostra voluntat faltar a la nostra cita diaria més be la imposició legal de qualque malsofrit del que no donarem ni el nom, no sia cosa que es sentí ferit al seu honor altra volta.
La Justicia a aquest país és lenta, però a la fi dona la raó a qui la te. Portar la veritat com a bandera ha estat la nostra senyera i així o hem fet amb més o manco esperit crític; cosa lícita en l'exercici de la informació (i a qui no li agradi que no en menji). Si no hem estat en tots vosaltres ha estat senzillament perquè no ens deixaven cautelarment. Qualcú volia saber qui erem perquè altre argument no ha tengut per mantenir la seva absurda acusació. No hi volem perdre ni un minut més amb aquest senyor malssofrit que ja ha aprés que la premsa te el deure de contar la veritat, i que mentre sia demostrable que és veritat no fa falta dir qui ho ha dit. Ala idò mestre a porgar fum!
Nosaltres seguirem informant cada dia com fa unes setmanes. L'únic que ens sab greu és haver faltat a la cita diària amb els nostres lectors. Com ja vos varem dir lladrarem cada dia mentre ens donin menjar. Vos demanam disculpes per haber faltat uns dies.